Vorter

Vorter skyldes smitte med et virus, som kun smitter mennesker. Vortevirus vokser meget langsomt. Derfor kan der gå lang tid, fra man er smittet, indtil vorten viser sig på huden.
Man smittes ved berøring af vorten eller via virusholdige afstødte hudceller.
Smitterisikoen øges ikke ved at vorten bløder. Hvis der er små rifter i huden eller huden opblødes af vand eller sved, øges risikoen for smitte.

Hvis man undlader at behandle vorterne, vil de med tiden forsvinde ved at kroppen udvikler immunitet. Hos de fleste børn forsvinder vorterne i løbet af 1-2 år, hos voksne kan det tage mange år.

Man nedsætter risikoen for at smitte sig selv og andre ved at holde vorten tildækket med en klar neglelak.
Brugen af badesko nedsætter risikoen for at blive smittet eller at smitte andre med fodvorter.
Hvis man piller eller bider i vorterne, kan man smittes med nye vorter til fingre, langs neglene eller på læberne.

Vortebehandling er ofte langvarig og tidskrævende.

Hjemmebehandling

  • Hver uge skal du beskære vorten 1-2 gange, den hårde hud skal skæres helt væk. Dette skal gøres for at vortemidlet, der pensles med, bedre kan trænge ned i huden.
  • Vorten pensles med Vortefri på glas 1-2 gange om ugen.
    Med en vatpind duppes der på huden. Voksne 6-8 sekunder, børn (5-9 år) 2-4 sekunder.
  • Vortemidlet laver en irritation i huden, det kan svie og brænde hvilket er helt normalt og forventeligt.
  • Hyppig og vedholdende hjemmebehandling gør, at det går stærkere med at få vorterne væk. Det er DIN indsats, der betyder noget.
  • Glemmer du at behandle, vender vorten hurtigt tilbage, og arbejdet du har gjort forinden er spildt.

Det vigtigste er, at man er vedholdende.