Angst

Vi tilbyder en årlig indkaldelse til konsultation for de patienter, som får medicinsk behandling for angst.

Det er vigtigt at følge op på den medicinske behandling, da der dels kan være bivirkninger til medicinen fysisk eller psykisk samt dels vurdere behov for fortsat medicinsk behandling.

Ved en sådan konsultation vil der forinden aftales en tid til blodprøver og hjertekardiogram ved vores sygeplejerske.

Herefter gives tid til en lægekonsultation, hvor resultaterne på prøverne vurderes, eventuelt foretages ny vurdering af angst på et skema. Der foretages en vurdering af, om der er behov for fortsat behandling, ændring i medicin, aftale nyt samtaleforløb eller henvisning til psykolog eller lignende.