______________________________________________________________________________________________________________

Velkommen hos Lægerne Lærkevej 

 Vi er fem alment praktiserende læger i kompagniskabspraksis i eget Lægehus:

 • Agnete Sjøholm
  Mads Hemmingsen
  Palle Mark Christensen

  Mia Hother Jørgensen
  Anna Linhardt Hansen

   
 • Der er en sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer samt medicinstuderende ansat.
   
 • Praksis er af Videreuddannelsesrådet for Region Syddanmark godkendt som uddannelsespraksis vedrørende Speciallægeuddannelsen i Almen Medicin. Der vil derfor ofte være 1-2 læger i klinikken, som er under videreuddannelse til speciallæge.

 

 • ER DU NY PATIENT:
  Inden du opretter dig i vores selvbetjeningssystem, bedes du kontakte lægehuset mhp. samtykke til indhentelse af journal fra tidligere læge.

RECEPTFORNYELSE