Velkommen hos Lægerne Lærkevej 14

 

 • Vi er fem alment praktiserende læger i kompagniskabspraksis i eget Lægehus:
  Agnete Sjøholm
  Susanne Bader
  Mads Hemmingsen
  Palle Mark Christensen

  Mia Hother Jørgensen
   
 • Der er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt lægesekretærer ansat.
   
 • Praksis er af Videreuddannelsesrådet for Region Syddanmark godkendt som uddannelsespraksis vedrørende Speciallægeuddannelsen i Almen Medicin. Der vil derfor ofte være 1-2 læger i klinikken, som er under videreuddannelse til speciallæge.

RECEPTFORNYELSE