************************************************************************************************************************************

Afskedsreception 

Efter 25 år som praktiserende læge hos Lægerne Lærkevej har læge Susanne Bader valgt at fratræde til årsskiftet.
Vi vil gerne ved en reception sige tak til Susanne Bader for hendes store indsats igennem årerne.

I den anledning inviteres patienter og samarbejdspartnere til reception.
 

Denne finder sted:

Fredag den 16. december 2022
kl. 15.00 – 17.00

Her vil der blive serveret lidt godt til ganen.


Mange hilsner fra

Lægerne Lærkevej
Lærkevej 14
5450 Otterup

***********************************************************************************************************************************

 

Velkommen hos Lægerne Lærkevej 14

 

 • Vi er fem alment praktiserende læger i kompagniskabspraksis i eget Lægehus:
  Agnete Sjøholm
  Susanne Bader
  Mads Hemmingsen
  Palle Mark Christensen

  Mia Hother Jørgensen
   
 • Der er sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt lægesekretærer ansat.
   
 • Praksis er af Videreuddannelsesrådet for Region Syddanmark godkendt som uddannelsespraksis vedrørende Speciallægeuddannelsen i Almen Medicin. Der vil derfor ofte være 1-2 læger i klinikken, som er under videreuddannelse til speciallæge.

RECEPTFORNYELSE