Diabetes

 

 

 

Information til dig som har diabetes type-2 “Livsstils-sukkersyge”

I forbindelse med at du har sukkersyge, tilbyder vi dig 4 årlige forebyggende kontroller, hvor lægen eller sygeplejersken tager stilling til prøve- og undersøgelsesresultater, og hvor du sammen med lægen eller sygeplejersken taler om, hvordan det går med regulering af din sukkersyge. Det handler om, hvordan du har det med kost, motion, tobak, følgesygdomme, medicin, blodtryk og andet som er relevant for din sukkersyge.

Disse forebyggende kontroller er anbefalet af Sundhedsstyrelsen, og vi anbefaler, at du kommer 3 gange om året til kvartalskontrol og 1 gang om året til årskontrol.

Kvartalskontrol:
Du bestiller tid ved sygeplejersken 1 gang i hvert kvartal til blodprøvetagning, vejning og blodtryksmåling. Ugen efter skal der være aftalt en tid igen ved sygeplejersken, hvor du og sygeplejersken sammen taler om, hvordan det går, ud fra hvad du selv fortæller, og hvad prøveresultaterne viser. Ved behov inddrages lægen.

Årskontrol:
Du bestiller tid hos sygeplejersken omkring din fødselsdag. Du bedes tage din medicin som vanligt. Du bedes også medbringe en morgen-urinprøve. Hos sygeplejersken vil du få målt blodtryk, taget blodprøver og få lavet hjertekardiogram.

Du skal derudover sørge for at blive kontrolleret ved øjenlæge og fodspecialist 1 gang om året. Lægen/sekretæren laver en henvisning til fodspecialisten.