Seneste nyheder

Januar 2023:
Som noget nyt, har vi besluttet at tilbyde mulighed for at få taget en blodprøve i Lægehuset uden tidsbestilling.
Dette tilbud starter fra den 01.02.2023.

Det drejer sig om blodprøver aftalt med en læge i lægehuset, en sygehusafdeling eller en speciallæge.
Vores blodprøve drop-in vil være åben på alle ugens hverdage mellem kl. 8.00-9.00 og igen kl. 13.00-14.00.

Ønsker du at benytte dig af dette tilbud, så møder du op, kører dit sygesikringsbevis  igennem som du plejer og venter på at det bliver din tur.

Venlig hilsen
Lægerne Lærkevej

 
Januar 2023:
Læge Henrik Krabbe Lautrup er ansat som vikar i 2 måneder.

Januar 2023:
Vi overtager pr. 01.01.23 Henrik Dibbern's patienter (Uggerslev Lægepraksis).

December 2022:
Læge Susanne Bader går på pension efter 25 år som praktiserende læge. Har sidste dag i lægehuset den 30.12.22.

November 2022:
Lægerne Lærkevej er nu at finde på Facebook. Følg os gerne der og se seneste nyt m.m.
Link til Facebook - Lægerne Lærkevej

September 2022:
Vedrørende pneumokok-vaccination - læs mere ved at klikke på linket herunder.
Pneumokokvaccination

September 2022:
Vi har igen åbent for tilgang af patienter.

April 2022:
Der skal ikke længere bruges mundbind i klinikken med mindre der er forkølelse og hoste.

Februar 2022
Vi kan ikke længere tilbyde vaccination mod COVID, da vi ikke har nok tilslutning hertil mere.
Må derfor henvise til vaccinationssted i Odense.
Det er uvist, om vi igen kommer til at tilbyde at vaccinere senere.

Oktober 2021
Vaccination af børn med influenzavaccine: som noget nyt i år tilbydes det at vaccinere børn i alderen 2-6 år.
Vi afventer yderligere information om hvorledes det kommer til at foregå.

Januar 2021
Det meddeles hermed, at læge Lene Brorsen-Riis går på pension fra den 01.04.2021.

Januar 2021
Fnat

Der ligger nu vejledning tilgængelig om behandling og hygiejne vedrørende fnat (scabies).
Denne findes her på siden under “Vejledninger → Generelle Vejledninger → Fnat (scabies).

Juni 2020:
Pneumokok-vaccination

Folketinget har vedtaget at udvide tilbuddet om gratis pneumokok-vaccination med 23-valent pneumokokvaccine (PPV23) til alle personer, der er fyldt 65 år. Altså også gældende personer, som ikke tilhører en særlig risikogruppe.
Dette er gældende fra den 15. juni 2020.
Læs mere herom på nedenstående link.
Gratis pneumokok-vaccination til alle personer over 65 år

Maj 2020:
Læs nyt om pneumokokvaccination på nedenstående link.
Nyt vedrørende gratis pneumokokvaccination

Marts 2020:
For at mindske smitterisiko i forbindelse med COVID-19 har vi nu fået mulighed for at lave videokonsultationer.
Dette foregår via “Min Læge” app, som du skal downloade på din telefon.

 

Klik på linket herunder for at få vejledning til dels at downloade app samt vejledning til at bruge videokonsultation.
Ring også gerne til klinikken ved brug for hjælp.
https://minlaegeapp.dk/

Februar 2020:
Sundhedsministeren starter HPV catch up-programmer for drenge og unge mænd.
Se venligst nedenstående link for yderligere information.
HPV catch up-programmer for drenge og unge mænd

Oktober 2019:
Information om kighostevaccination til gravide

Se venligst nedenstående link for yderligere information.
Kighostevaccination til gravide

September 2019:
HPV-vaccination til drenge

Fra den 1. september får drenge lige som piger tilbudt gratis vaccination mod HPV. Tilbuddet gælder alle drenge, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller senere.
Klik på nedenstående link for nærmere information.
Nyt vedrørende HPV-vaccination til drenge (Statens Seruminstitur)

April 2019:
Der er kommet en ny app “Min Læge”.
Vi anbefaler, at du downloader denne app, så du kan kommunikere med os via denne.

 

 

I app’en “Min Læge” kan du hurtigt og nemt komme i kontakt med din læge. Her er en oversigt over de oplysninger og funktioner, du får adgang til:

 • Login:
  Log ind med NemID første gang. Brug pinkode eller Touch ID/Face ID herefter.
 • Din læge:
  Se adresse, kontaktoplysninger og åbningstider.
 • Lægevagten:
  Ring til Lægevagten i din region (udenfor lægens åbningstid).
 • Indbakke:
  Se dine e-konsultationer, stil spørgsmål og få svar.
 • Aftaler:
  Se dine tidligere og kommende aftaler.
 • Vaccinationer:
  Se dine udførte og anbefalede vaccinationer.
 • Henvisninger:
  Se aktuelle henvisninger fra din læge.
 • Diagnoser:
  Se udvalgte diagnoser og forløbsplaner for KOL og diabetes.
 • Medicin:
  Få adgang til dit medicinkort.

I løbet af 2019 får du også mulighed for at bestille og aflyse tider, se dine børns oplysninger, at give udvalgte pårørende adgang til dine oplysninger og meget mere.

Februar 2019:
Information vedrørende mæslinger.
Klik på nedenstående link.
MFR-vaccination til voksne
Mæslinger

Februar 2019 – uge 8 og 9:
I uge 8 og 9 er Dorte Høj Hansen vikar her som social- og sundhedsassistent.

Februar 2019:
Pr. 1. februar 2019 er prisen på kørekortsattest samt chaufførkort 500,00 kr.

Januar 2019:
Vi har pr. 1. januar 2019 fået nye åbningstider om torsdagen. Vi har nu åbent til kl. 17.00. Nu er der tider hele dagen frem til kl. 17.00.

December 2018:
Den 18. december 2018 havde klinikken besøg af “Styrelsen for patientsikkerhed” – et såkaldt risikobaseret tilsyn.
Se hele rapporten herfra under “Nyheder” – Risikobaseret tilsyn.

November 2018:
Pr. 1. november 2018 åbner klinikken igen for tilgang af patienter.

Efteråret 2018:
Der kan nu bookes tid til blodprøvetagning på Odense Universitetshospital. Du skal bruge dit Nem-id hertil. Se her på hjemmesiden under “Links”.

Oktober 2018:
Se ny pjece til dig der er i AK-behandling.
Denne findes under punktet “Vejledninger/Generelle vejledninger/AK-behandling).

Juli 2018:
Information til patienter og pårørende om nyt tolkegebyr (fra DSAM)

En lovændring pr. 1. juli 2018 betyder, at borgere som har boet mere end 3 år i Danmark, skal betale for brug af tolk i sundhedsvæsenet. Det er lægen, som vurderer, om der er behov for tolk.

Gebyret for tolkebistand er sat til

 • 334,- kr. ved konsultation i lægepraksis og ambulatorium.
 • 191,- kr. ved brug af videotolk.
 • 1.675,- kr. ved indlæggelse på hospital
 • 957,- kr. ved brug af videotolk under indlæggelse.

Det er regionerne, der opkræver gebyret.
Det vil sige, at der kommer en regning fra Regionen efter dit lægebesøg, hvis der har været brugt en tolk. Der er undtagelser, hvilket vil sige, at der kan være tilfælde, hvor der ikke vil blive sendt en regning, eksempelvis er konsultationer med børn fritaget for gebyr.

Se her oversigt over borgere, som ikke vil få opkrævet tolkegebyr, selv om de har haft adresse i Danmark i mere end 3 år.

 1. Patienter, der som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne midlertidigt eller varigt har mistet evnen til at tilegne sig henholdsvis oppebære og anvende tilegnede danskkundskaber.
 2. Børn, der møder frem til behandling uden ledsagelse af forældre.
 3. Forældre, der i forbindelse med behandling af et barn har behov for tolkebistand.

Der opkræves heller ikke gebyr fra individer fra det tyske mindretal, Færøerne eller Grønland.

Regionen kan anmode den enkelte patient om at fremlægge dokumentation i form af lægeerklæring på, at vedkommende er omfattet af punkt 1.

Juni 2018:
Nordfyns kommune har stillet træningscentrene i Bogense, Otterup og Søndersø til rådighed for de humanitære foreninger i kommunen.
Eneste betingelse for at deltage er, at du er medlem af en patientforening, samt at du har en diagnose for sygdommen.
Klik på nedenstående link for nærmere information.
Åben træning i Nordfyns kommune

Juni 2018:
Vi kan nu modtage mobilt dankort/mobilpay over vores nye dankortterminal.

Maj 2018:
Fra den 1. maj 2018 vil der ikke længere være nogen sygeplejerske efter kl. 16.00 om torsdagen.
Husk derfor at få booket fast tid i de øvrige tidsrum.
Konsultation ved lægerne kun muligt efter forudgående aftale.

Maj 2018:
Se klinikkens “Privatlivspolitik” – findes som underpunkt under “Nyheder”.

Marts 2018 – HPV vaccination til unge mænd:
Se nyt vedrørende dette – klik på nedenstående link.
HPV til unge mænd

Januar 2018 – Nyt vedrørende cannabis:
Der er kommet nye regler vedrørende behandling/udskrivelse af cannabisprodukter som medicin.
Klik på nedenstående link for nærmere information.
Information om udskrivning af cannabis som medicin

Juli 2017 – Lukket for tilgang:
Klinikken har lukket for nye patienter for tilgang til praksis. Det vil fremgå på borgerservice.dk hvornår der åbnes op igen.

Juli 2017 – Kørekortsattester:
Der er kommet nye regler fra ovenstående dato vedrørende fornyelse af kørekortsattester.
Klik på nedenstående link fra Færdselsstyrelsen for nærmere information.
Nye regler for fornyelse af kørekort for borgere over 75 år.pdf

Maj 2017 – SMS-advisering og SMS-aflysning:
I bedes fremover være opmærksomme på, at ligesom vi sender sms-beskeder om jeres planlagte tider i klinikken, er det nu muligt for os at aflyse tider pr. sms også.

September 2016 – Akkreditering:
Klinikken er blevet akkrediteret i september 2016. Se vores bedømmelse under “Nyheder – akkreditering”.

Medicinkortet på sundhed.dk:
Det er muligt selv at tjekke antallet af tilbageværende udleveringer og receptens udløbsdato på
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/min-sundhedsjournal/medicinkortet/.