Hypertension

 

 

 

 

 

 

Information til dig som er i behandling for forhøjet blodtryk
Efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen tilbyder vi dig 4 årlige forebyggende kontroller. Én gang om året skal du komme til årskontrol. Ved denne kontrol tages der stilling til, hvor hyppigt du i øvrigt skal komme til kontrol. Som udgangspunkt anbefales det, at blodtrykket kontrolleres yderligere 3 gange om året til kvartalskontrol.

Årskontrol:
Du bestiller tid hos sygeplejersken omkring din fødselsdag. Hos sygeplejersken vil du få målt blodtryk, taget blodprøver og lavet hjertekardiogram. Du bedes også medbringe en urinprøve. Efterfølgende aftales der tid hos lægen, hvor blodtryk, prøveresultater, hjertekardiogram og medicin gennemgås.

Kvartals/halvårlig kontrol efter behov:
Du bestiller tid hos sygeplejersken, hvor du vil få målt dit blodtryk. Der er mulighed for at komme ind på emner som: kost, motion, tobak, alkohol og andet som er relevant for dig. Ved behov inddrages lægen.

Øjenlæge:
Det er vigtigt, at du får kontrolleret dine øjne hos en øjenlæge. Øjenlægen vil tage stilling til, hvor ofte dine øjne skal kontrolleres. Du skal selv bestille tid, og der kræves ikke henvisning.