Depression

Vi tilbyder en årlig indkaldelse til konsultation for de patienter som får medicinsk behandling for depression.

Det er vigtigt at følge op på den medicinske behandling, da der dels kan være bivirkninger til medicinen fysisk eller psykisk samt dels vurdere behovet for fortsat medicinsk behandling.

Ved en sådan konsultation vil der forinden aftales en tid til blodprøver og hjertekardiogram ved vores sygeplejerske.

Herefter gives tid til en lægekonsultation, hvor resultaterne på prøverne vurderes, eventuelt foretages ny depressionstest samt vurderes om der er behov for ændring i medicin, aftale nyt samtaleforløb, lave henvisning til psykolog eller lignende.