Priser

Priser  
Privat konsultation 500,- pr. påbegyndt kvarter
Motorattest / Chaufførkort 500,-
Vaccinationshonorar 300,-
Priser på vaccinationer  
Hepatitis A barn 200,-
Hepatitis B barn 315,-
Hepatitis A+B barn 435,-
Hepatitis A voksen 290,-
Hepatitis B voksen 365,-
Hepatitis A+B voksen 570,-
Influenza (minus honorar) 300,-
Pneumokok 13 800,-
Pneumokok 23 300,-
Japansk encephalitis 1030,-
Østeuropæisk encephalitis 440,-
Tyfus 360,-
Rabies (hundegalskab) 760,-
Stamaril (gul feber) 310,-
Meningokok AC W135-Y 610,-
Kolera og ETEC-diarré 540,-

Rejsevaccination
Rejsevaccination er ikke dækket af sygesikringen (Region Syddanmark).
Du skal derfor selv betale for konsultation samt vaccinerne.
For hver konsultation er der et vaccinationshonorar på 300,- + prisen for vaccinerne.
Beløbet er gældende pr. person.
En del af vaccinerne skal muligvis bestilles hjem inden din konsultation.

Hvis du skal vaccineres mod pneumokoksygdom, skal du have to vacciner med minimum
8 ugers mellemrum.
Hvis du ikke tilhører en af sundhedsstyrelsens risikogrupper, er pneumokokvaccination mod
egenbetaling med et vaccinationshonorar på 300,- + pris for vaccine for hver af de to vacciner.