Se praktiske oplysninger

Telefonkonsultation læge kl. 8.00 – 9.00
• Lægerne har dagligt telefontid fra kl. 8.00 – 9.00
• Sygebesøg bedes så vidt muligt aftales her

Telefontilgængelighed fra kl. 9.00 – 16.00
Her besvarer sekretæren opkald, hvor der kan aftales:
• Tid hos lægen
• Receptfornyelse m.m.

Ved aftale om konsultation bedes oplyst
Hvilken læge man ønsker at konsultere.
Gerne kort om anledningen (attest, blodtrykskontrol, børneundersøgelse, vaccination m.m.).

Bestilling af medicin
Medicin kan bestilles på nettet under “kontakt klinikken” eller via telefon mellem kl. 9.00 – 14.00, men vær opmærksom på at afhængighedsskabende medicin kun kan bestilles ved lægekonsultation.

Det drejer sig om nedenstående:
• Sovemedicin
• Stærk smertestillende medicin
• Beroligende medicin

Blodprøver
Tages dagligt i tidsrummet 8.00 – 15.00 samt visse dage i tidrummet kl. 7.00 – 8.00 forudgået af tidsbestilling.

Sygeplejerskeopgaver
Sygeplejerskerne varetager opgaver som:
• Kontrol af kronikere
• Blodprøver 
• Undersøgelse af urin
• Øreskyl 
• Sår
• Skift af forbinding/bandage
• Fjernelse af tråde m.m. efter operation
• Hjertekardiogram (EKG)


Ovenstående skal være efter telefonisk aftale.

Motorattest
Pris for kørekortattest: 500,- kr.
Der kan medbringes pasbillede, dette er ikke et krav. 
Hvis man anvender briller eller kontaktlinser med styrke over +8, skal styrken på disse også oplyses.

Attester
Der er mange slags attester.
Vi sætter forskellig tid af til de forskellige attester. Ring derfor til sekretæren og bestil tid hertil.

Udlandsvaccination
Det er en god ide at starte i god tid, hvis du skal vaccineres, da man i nogle tilfælde skal vaccineres flere gange inden afrejse. Du bedes derfor kontakte klinikken (lægen) for at aftale hvilke vacciner, der skal gives, og hvordan det skal forløbe.

Vaccination og konsultation i forbindelse med udlandsrejse betales ikke af regionen.

Konsultationen omfatter gennemsyn af vaccinationsstatus, information om hvilke vacciner der anbefales, bivirkninger og hvilken malariaprofylakse der evtuelt er hensigtsmæssig. Desuden andre forebyggende sundhedsråd før rejsen samt vaccinationen og observationen her i klinikken min. 20 min. efter injektion af vaccine.
Pris for konsultation: se under priser.

Efter kl. 16.00 samt weekend og helligdag
Ved akut opstået sygdom eller forværring af kronisk sygdom kan henvendelse ske til Region Syddanmark, lægevagten på telefon 70110707.