Se praktiske oplysninger

Telefontilgængelighed fra kl. 8.00 – 16.00 (akutte henvendelser fra kl. 14-16 på akuttelefon)
Her besvarer personalet opkald og visiterer. Det er muligt at aftale:

  • Akutte tider på dagen
  • Sygebesøg m.m.

Ved aftale om konsultation bedes oplyst
Hvilken læge man ønsker at konsultere.
Gerne kort om anledningen (attest, blodtrykskontrol, børneundersøgelse, vaccination m.m.).

Bestilling af medicin
Vi vil foretrække, at medicin bestilles via Min Læge/Medicinkortet app eller via hjemmesiden. Er dette ikke muligt kan medicin bestilles via telefon mellem kl. 9.00 – 14.00, men vær opmærksom på at afhængighedsskabende medicin kun kan bestilles ved lægekonsultation.

Det drejer sig om nedenstående:
• Sovemedicin
• Stærk smertestillende medicin
• Beroligende medicin
 

Motorattest
Pris for kørekortattest: 500,- kr.

Mød op 10 min. før så du kan udfylde side 1 i attesten - denne udleveres ved skranken. 
Der kan medbringes pasbillede, dette er ikke et krav. 
Hvis man anvender briller eller kontaktlinser med styrke over +8, skal styrken på disse også oplyses. Du skal medbringe dine briller. 

Attesten skal afklare om der er helbredsmæssige forhold, der er til hinder for at udstede kørekort. 

Attester
Der er mange slags attester.
Vi sætter forskellig tid af til de forskellige attester. Ring derfor til sekretæren og bestil tid hertil.

Sygemelding til arbejdsgiver (frihåndsattest): 

Hvis din arbejdsgiver har bedt om en attest vedrørende sygemelding, skal du kontakte os og bestille en tid ved lægen. Du skal selv betale for attesten, men det er muligt at få kvittering og kopi af regning med til refundering hos arbejdsgiver. Lægen beskriver et tidsestimat på hvor længe du forventes at være sygemeldt. 

Hvis sygemelding forventes at være langvarig eller omhandler stress, kan det være en god ide at booke tid til mulighedserklæring til arbejdsgiver. 

Mulighedserklæring:

Din arbejdsgiver kan indkalde dig til en samtale vedrørende mulighedserklæring. Her tages der stilling til eventuelle funktionsnedsættelser sygefraværet giver og hvilke jobfunktioner der påvirkes af funktionsnedsættelsen. Når attesten er lavet skal du bestille tid hos lægen. Mulighedserklæring gennemgåes i samråd med lægen og underskrives hvis godkendes. Arbejdsgiver skal betale for attesten, men du som patient vil som regel lægge ud, hvorefter beløbet refunderes af arbejdsgiver. Du får udleveret kopi af regning og kvittering. 

Forsikringsattester: 

Der findes forskellige forsikringsattester. Hvis du ønsker at bestille tid med henblik på at få udfyldt en forsikringsattest, skal du oplyse os om navnet på attesten. Hvis vi ikke har modtaget attesten elektronisk, bedes du medbringe attesten fysisk. Forsikringsselskabet betaler for attesten. 

 

 

Efter kl. 16.00 samt weekend og helligdag
Ved akut opstået sygdom eller forværring af kronisk sygdom kan henvendelse ske til Region Syddanmark, lægevagten på telefon 70110707.