Priser

Priser
 
Privat konsultation500,- pr. påbegyndt kvarter
Motorattest / Chaufførkort500,-
Vaccinationshonorar300,-
Priser på vaccinationer
Hepatitis A barn200,-
Hepatitis B barn315,-
Hepatitis A+B barn435,-
Hepatitis A voksen290,-
Hepatitis B voksen365,-
Hepatitis A+B voksen570,-
Influenza (minus honorar)300,-
Pneumokok 13800,-
Pneumokok 23300,-
Japansk encephalitis1030,-
Østeuropæisk encephalitis440,-
Tyfus360,-
Rabies (hundegalskab)760,-
Stamaril (gul feber)310,-
Meningokok AC W135-Y610,-
Kolera og ETEC-diarré540,-

Rejsevaccination
Rejsevaccination er ikke dækket af sygesikringen (Region Syddanmark).
Du skal derfor selv betale for konsultation samt vaccinerne.
For hver konsultation er der et vaccinationshonorar på 300,- + prisen for vaccinerne.
Beløbet er gældende pr. person.
En del af vaccinerne skal muligvis bestilles hjem inden din konsultation.

Hvis du skal vaccineres mod pneumokoksygdom, skal du have to vacciner med minimum
8 ugers mellemrum.
Hvis du ikke tilhører en af sundhedsstyrelsens risikogrupper, er pneumokokvaccination mod
egenbetaling med et vaccinationshonorar på 300,- + pris for vaccine for hver af de to vacciner.